A bécsi magyar közösség egy emelkedett hangvételű megemlékezésen vehetett részt az Ausztria Magyar Szervezetek Kerekasztalának és számos tagegyesületének szervezésében, amelyen az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt róttuk le tiszteletünket.
A megemlékező beszédet Kiss Judit Ágnes, költő, író és tanár tartotta. A “Kórház az osztályteremben” című 56-os eseményeket feldolgozó kalandregény szerzője megosztotta gondolatait az eseményről, az 1956-os forradalom jelentőségéről. Az írónő személyes érintettségét is említette, mivel szülei gyermekként átélték a forradalom eseményeit, és sokat meséltek róla neki, habár gyermekként tudatában volt annak, hogy bajba kerülhet, ha beszél erről, hiszen az iskolában ezt még ellenforradalomként tanították. Később tanárként számos megemlékező előadást rendezett, és regényéhez is nagyon mély kutatómunkát végzett, ezen tapasztalatait osztotta meg velünk. Említette például azt a ritkán tárgyalt jelenséget, hogy a borzalmak között is volt helye a humornak. Példaként említette, hogy néhány fiatal lefordított tányérokat helyezett el a tankok elé, hogy azokat bombáknak higgyék, és a tankok visszafordultak. Ez a kreatív és humorral fűszerezett ellenállás az emberek erejét és kitartását jelképezi a nehezebb időkben.
Beszédében külön hangsúlyozta azt az érdekes és megható aspektust is, hogy bár a borzalmak és a későbbi megtorlások árnyékolták az 1956-os forradalom időszakát, az emberek mégis boldogságot éreztek. Az 1950-es évek során fennálló örökös félelem és elnyomás után végre megérezték a szabadság szelét ebben a rövid időszakban. Az emberek egyszerre érezhették a veszélyt és az esélyt a változásra, és ezt az érzést nem lehetett elfojtani, még a legborzalmasabb körülmények között sem.
Az est különlegességét egy zenei produkció is fokozta. Aba-Nagy Zsuzsanna hárfaművész és zeneszerző Maros Rudolf Suite-jét játszotta el a jeles alkalmon. A műsor négy részből állt, amelyek az est köszöntéseit, előadásait kötötték össze.
Az est első köszöntőjét Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott Bécsbe akkreditált nagykövete tartotta, aki kiemelte az 1956-os események jelentőségét és az összetartozás fontosságát. Dr. Méhes Márton, a Collegium Hungaricum igazgatója is szót kapott, tovább erősítve az októberi forradalom megemlékezésének hangulatát.
Sajnos betegség miatt Mentsik Szilvia, az Ausztria Magyar Szervezetek Kerekasztalának és az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke, valamint az “Europa”-Club ügyvezető elnöke nem tudott részt venni az eseményen. Az ő nevében az “Europa”-Club vezetőségének tagja, Sáskáné Nádas Ágnes köszöntötte a jelenlévőket.
A Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület egy különleges videóprodukciót mutatott be, amely Márai Sándor “Mennyből az angyal” című versére épült. A videóban a Délibáb tagjai mutatták be a verset, miközben korabeli felvételek és pillanatképek idézték fel a Délibáb életét.
Az 1956-os forradalom emlékére Tóth Domonkos, a bécsi Magyar Diákok Egyesületének tagja, elszavalta Jobbágy Károly “A rádió mellett” című versét. Szavalatát az AMAPED, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének diákjai látványos előadással egészítették ki.
Az est zárásaként Dr. Smuk Andrásra, a bécsi “Europa”-Club közelmúltban elhunyt alapító tagjára és elnökére emlékeztünk, akiről videófelvételt tekinthettünk meg, amelyben 1956-ban átélt tapasztalatairól mesélt.
Az est megható volt, és emlékeztetett bennünket arra, hogy soha ne felejtsük el azokat, akik bátran harcoltak a szabadságért. Az 1956-os hősök az emlékezetünkben élnek tovább, mint példaképek. A forradalom üzenete ma is érvényes: a szabadság, és a közösség ereje példát mutat azoknak, akik a nehéz időkben keresik a kiutat.