Március 15-ét megelőző vasárnapon az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervezete a már hagyományossá vált Kossuth megemlékezését tartotta meg. A Miklóshalma Községgel történő több évtizedes együttműködésnek hála, hosszas előzetes egyesztetések után ebben az évben is meg tudta rendezni a Szervezet közös programját. Pecher Helmut, a helyi alpolgármester kezdte beszédével a megemlékezést az 1908-ban, Kossuth tiszteletére állított emlékmű előtt, részletezvén a tábla immáron több mint száz éves történetét. Köszöntötte a Csúcsszervezet leköszönő illetve újonnan megválasztott elnökét, Steip Ferencet és Rozs Pétert. Jelen voltak a koszorúzáson többek között Magyarország Bécsi Magyar Nagykövetségének képviseletében Beniczkyné Kozlik Erika, Miklóshalma testvértelepülésének, Pusztavámnak delegációja, illetve a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb számos tagja. Rozs Péter beszédében az emlékezés fontosságára tért ki, illetve arra, hogy bár a 175 éve történtekre már időtanúink is kivesztek közülünk, de az ilyen emlékművek, főleg külföldön, remek táptalajt adnak az ausztriai néppel történő kapcsolodásra, hogy barátsággal, partnerségben tudjunk emlékezni közös múltunkra, melyben Miklóshalma Község már több évtizede oroszlánrészt vesz ki. A beszéd végén Rozs Péter köszönetét fejezte ki Steip Ferenc eddigi munkájának, mint elnök, illetve méltányolta mindenkori hathatós segítséget, melyet a leköszönő elnöktől kapott, kap.
A koszorúzást követően egy zurndorfi vendéglőben folytatódott a megemlékezés. A kulturprogram részeként a Barka Népdalkör adott elő Kossuthdalokat, majd Hoffmann Máté előadását hallhatták a részvevők, aki a miklóshalmi 1848-as eseményeket, történésekre helyezte a hangsúlyt történelmi ismeretterjesztőjében. A programot a Röppenj Pengető Gyerekciterazenekar két tagja, Kilyénfalvi Botond és Kiss Nóra közreműködésében a „Kossuth Lajos azt üzente” dal közös zenélése, éneklése zárta. Később kötetlen társalgások és spontán ’48-as katonanóták dalolása vette kezdetét.

Fotók: Großgemeinde Nickelsdorf