Külön-külön, de együtt! …szavalja a Délibáb Marity Alajos “Egy év a hazámban” című versét.