Október 6, a Nemzeti Gyásznap révén az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtek a Bécsben élő magyarok az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala szervezésében. Az emelkedett hangvételű eseményen a kivégzéshez vezető események felidézése után, szívhez szóló éneket hallhatunk hegedűszóval kísérve az aradi vértanúkról.

Az 1848-49-es szabadságharc emlékére készült gyönyörű fa dombormű előtt került sor a magyar történelem egyik legszomorúbb napját felidéző rendezvényre, melyet Mentsik Szilvia, a Kerekasztal elnöke nyitott meg a 13 vértanú magyar történelemre gyakorolt mély hatását hangsúlyozva.

Kilyénfalvi Gábortól, a Kerekasztal alelnökétől, és a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület vezetőjétől korabeli idézeteket hallhattunk Kossuth Lajostól, Görgey Artúrtól és Haynautól, melyek a szabadságharc végének szomorú eseményeit jelenítették meg.

Ezt követően a Délibáb tánccsoport tagja Hoffmann Máté emlékezett meg hőseinkről rövid képekkel illusztrált előadásában, melyben felidézte az 1848-49-es szabadságharc történéseit, és a leverését követő brutális megtorlásokat, valamint a 13 aradi vértanú szerepét, és tragikus haláluk körülményeit.

A műsort méltóképpen zárta az Aradi vértanúk balladájának éneke Rozs Péter, Kilyénfalvi Gábor és fia, Botond előadásában, melyet minden jelenlévő meghatódva hallgatott, és amely gyönyörűen átadta a szabadságharcot lezáró történések tragédiáját.