Délibáb Néptánccsoport 1947-ben magyar fiatalok lelkes csoportja a magyar néptánc hagyományaival kezdett foglalkozni és létrehozta a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesületen belül működő azonos nevet viselő Délibáb néptánccsoportot. A Délibáb több évtizedes fennállása alatt sok változáson ment keresztül, de mindezidáig a magyar folklór, és néphagyományok megőrzését, és színpadra állítását tekintette elsődleges feladatának. Az elmúlt évtizedekben fellépések százai követték egymást nemcsak Ausztriában, hanem Magyarországon , Szerbiában és Németországban is. Külön köszönet ezért a sikeres időszakért a csoport koreográfusi tisztét a 90-es évek elejéig ellátó Vadady Ágnesnek. A 2000-es év új kezdetet jelentett a Délibáb számára. A 80-as 90-es évek aktív egyesületi tagjai ismét kedvet kaptak a tánchoz, Helmut Windhager és Fritz Oberhofer áldozatos és kitartó munkájával feléledt a tánccsoport. Ami a tánccsoport jelenét illeti, nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy koreográfusunk Török Sándor kétszeres aranysarkantyús néptáncos és felesége Bors Erika nem csak barátságukkal, de müvészeti munkájukkal is erösítik lelkes csapatunkat. Köszönettel tartozunk továbbá Kovács Norbert Cimbinek és Gaschler Beátának, akik egy buzai mezősségi koreográfiát tanítottak nekünk és akikkel számos közös tervünk van a jövőt illetően is,Ònódy Bélának és Èliás Eszternek, akik a csodálatos Dél-alföldi koreográfiánkat állították össze, Keltai Gábornak és Gyurkó Erzsébetnek, akik a moldvai táncokat szerettették meg velünk, Furik Ritának, Linczenbold Maximiliánnak és Szabó Rubinkának, akik nélkül a Magyarbödi táncunk nem jöhetett volna létre, illetve Szabó Szilárdnak és Németh Ildikónak, akik a somogyi táncok lüktetését ismertették meg velünk . Próbáink jó hangulatban és egyetértésben zajlanak. Fellépéseinken és azon kívül is szívesen vagyunk együtt és mindenben összetartunk. Megbízható és őszinte emberi kapcsolatok, szoros barátságok alakultak ki köztünk, melynek alapja a magyar néptánc, népzene szeretete és a tisztességgel elvégzett közös munka. A Délibáb a jövőben is azon dolgozik majd, hogy a bécsi magyar néptánc magas színvonalát fenntartsa. Igyekszünk a korábbi generációk hagyományait megőrizni, egyidejűleg új utakat is követve. Aprókat és nagyokat egyaránt nagy szeretettel várunk csoportunkba!